AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na:

Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu i procjenu plana za 2023. i 2024. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu i procjenu plana za 2023. i 2024. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu, ( PD - 24 sj. 24.1.2022. godine, DN – 16. sj. 27.1.2022 ), „Službene novine Federacije BiH“, broj 8/22