AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o Gradu Bosanska Krupa– skraćeni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o Gradu Bosanska Krupa– skraćeni postupak, broj: 02-02-2283/21 od 1.12.2021. godine- (PD-28.sj. 21.12.2021.godine, DN – 17. sj. 17.2.2022), „Službene novine Federacije BiH“, broj 17/22