AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Finansijskog plana Budžeta FERK-a za 2022.godinu 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Finansijski plan Budžet FERK-a za 2022.godinu, broj: 02-11-2183/21 od 16.11.2021. godine - (PD-28.sj. 21.12.2021.godine, DN – 7. van. sj. 29.12.2021.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 1/22