AKT/ PREGLEDAČ
MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2019. godinu

- Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2020. godinu

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT