AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 18.10.2021. s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, broj:02-33-253/21 od 22.10.2021. godine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT