AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine – (predlagači: Sabina Čudić, zastupnica u Zastupničkom domu i Vibor Handžić, delegat u Domu naroda) - skraćeni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade Federacije BiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT