AKT/ PREGLEDAČ

Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja o profesionalnoj rehabiltaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT