AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju - ( PD - 24 sj. 27.7.2021. godine, DN – 14. sj. 23.11.2021 ), „Službene novine Federacije BiH“, broj 103/21