AKT/ PREGLEDAČ

Izveštaj o poslovanju JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. za 2020. godinu i Informacija o smanjenju plate radnicima sa planom nadoknade gubitaka plata radnicima u 2020. godini 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT