AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine - (predlagač: Jasmin Duvnjak, delegat u Domu naroda) skraćeni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH – predlagač: Adnan Efendić, poslanik u Predstavničkom domu i Jasmin Duvnjak, delegat u Domu naroda) – skraćeni postupak - (PD -24.sj.27.7. 2021., DN- 14. sj. 4.11.2021 ), “Službene novine Federacije BiH“, broj 92/21