AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 23.8.2021. s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

-Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT