AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom - (PD usvojio - 22. sj. 14.6.2017. godine, DN- 14. van. sj., 9.11.2017. usvojen), „Službene novine Federacije BiH“, broj 92/17,