AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata Federacije Bosne i Hercegovine (predlagači: Klub zastupnika Naše stranke u Predstavničkom domu i Vibor Habdžić, delegat u Domu naroda)

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT