AKT/ PREGLEDAČ

lnformacija o sastanku Odbora za koordinaciju Plana vakcinacije protiv COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine proširenog s kantonalnim ministrima zdravstva u uslovima pojave četiri  varijante virusa SARS-CoV-2 koje izazivaju zabrinutost i u Federaciji Bosne i Hercegovine, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT