AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 26.7.2021. s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

-Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT