AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (12M) trezorskih zapisa na dan 22.6.2021. godine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

-Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT