AKT/ PREGLEDAČ

lzvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica (Aukcija 8.06.2021. godine – 10Y - 30 mil.),

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

-Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT