AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2020. godine i Izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

-Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT