AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest 

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica – skraćeni postupak - (PD usvojio - 23. sj. 25.7.2017. godine, DN- 13. van.sj – 21.9.2017. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 90/17,