AKT/ PREGLEDAČ

lzvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (Aukcija 11.05.2021. godine – 6M - 50 mil.),

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

-Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT