AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak,

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 02-02-1332/21 od 3.3.2022. godine - (PD-32.sj. 27.4.2022.godine, DN – 18. sj. 26.5.2022), „Službene novine Federacije BiH“, broj 44/22