AKT/ PREGLEDAČ

Odluka o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine”, d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT