AKT/ PREGLEDAČ

 (Povučen) Zaključak Vlade Federacije i 
            - Konačni izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o dodijeljenoj finansijskoj pomoći izvoznim privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine iz sektora industrije sa analizom pravdanja sredstava i učinka,
            - Konačni izvještaj Federalnog ministarstva turizma i okoliša  o dodijeljenoj finansijskoj pomoći o turističko - ugostiteljskom sektoru sa analizom učinka,
            - Konačni izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o dodijeljenoj finansijskoj pomoći izvozno orijentiranim  privrednim društvima, zadrugama, obrtima i drugim pravnim subjektima iz poljoprivredno – prehrambenog sektora u okolnostima pandemije COVID -19   sa analizom učinka,
            - Konačan izvještaj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o dodijeljenoj finansijskoj pomoći u Sektoru javnog cestovnog prijevoza putnika i JP Željeznice Federacije BiH , d.o.o. Sarajevo u okolnostima pandemije COVID -19 sa analizom učinka,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT