AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o poljoprivredi – skraćeni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivredi – skraćeni postupak, (PD -22.sj. 26.5. 2021., DN- 12. sj. 29.7.2021), „Službene novine Federacije BiH“, broj 82/21