AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu – hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

-Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu – hitni postupak, broj: 02-02-1117/21 od 14.5.2021. godinu - PD – 22. sj. 26.5. 2021, DN -11.sj. 27.5.2021, “Službene novine Federacije BiH”, broj 48/21