AKT/ PREGLEDAČ

 (Povučen) Nacrt zakona o koncesijama

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Stav Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine o Nacrtu zakona o koncesijama 

Primjedbe i sugestije Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine na Nacrt zakona o koncesijama 

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT