AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH - (predlagači: Lana Prlić, zastupnica u Zastupničkom domu i Aner Žuljević, delegat u Domu naroda) - skraćeni postupak, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Mišljenje Vlade Federacije BiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT