AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva – (predlagači: Mirsad Čamdžić, zastupnik u Zastupničkom domu i Vibor Handžić, delegat u Domu naroda) - skraćeni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Mišljenje Vlade Federacije BiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT