AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama Krivičnog zakona Federacije BiH -  „Službene novine Federacije BiH“, broj 75/17