AKT/ PREGLEDAČ

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pomilovanju (predlagač: Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine)

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Misljenje Vlade FBiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT