AKT/ PREGLEDAČ

Strategija razvoja Federacije BiH 2021.- 2027. godine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Strategija razvoja Federacije BiH 2021.- 2027. - broj 02-02-803/21 od 30.3.2021. godine - (PD – 21. sj. 27.4. 2021., DN – 12. van. sj. 12.4.2022 ), „Službene novine Federacije BiH“, broj 40/22,