AKT/ PREGLEDAČ

Informacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine vezano za posljedice djelovanja epidemije Korona virusa -COVID-19 na privredu i zdravstvo u Federaciji BiH (veza 146/21) (lnformacija o epidemiološkoj situaciji COVlD-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 22.03.2021. godine),

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT