AKT/ PREGLEDAČ

Informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID – 19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 8.3.2021. godine s Prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT