AKT/ PREGLEDAČ

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Amandmani Edin Forto

Izjašnjenje Vlade Federacije BiH o amandmanima Edina Forte

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini „Službene novine Federacije BiH“, broj 79/17