AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Jasmin Duvnjak, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH) – skraćeni postupak, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT