AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o Planu cjepljenja protiv COVIDA-19 u Federaciji Bosne i  Hercegovine,

Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 83/2021. godine od 14.01.2021. godine pod tačkom 5., koja se odnosi na Izmjene i dopune Plana cjepljenja protiv COVIDA-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT