AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditnoj liniji   (makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu) između Evropske unije (kao zajmodavca) i Bosne i Hercegovine (kao zajmoprimca) i Centralne banke Bosne i Hercegovine (kao agenta zajmoprimca),

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditnoj liniji (makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu) između Evropske unije (kao zajmodavca) i Bosne i Hercegovine (kao zajmoprimca) i Centralne banke Bosne i Hercegovine (kao agenta zajmoprimca), broj: 02-11-2188/20 od 29.12.2020. godine - (PD – 18. sj. 2.2. 2021., DN -10.sj. 29.4.2021), „Službene novine Federacije BiH“, broj 43/21