AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici - skraćeni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici - skraćeni postupak, broj: 02-02-2142/20 od 23.12.2020. godine - PD – 18. sj. 26.1. 2021,DN- 12. sj. 29.7.2021), „Službene novine Federacije BiH“, broj 75/21,