AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (predlagač: Sandra Imširović, delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH - skraćeni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT