AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu - hitni postupak, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu - hitni postupak, broj: 02-02-2084/20 оd 15.12.2020. godine - (PD – 17. sj. 29.12.2020,DN – 8. sj. 11.1.2021.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 4/21