AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu - hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandmani delegata Damira Marjanovića na Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021.godinu,

Amandman delegata Anera Žuljevića,

Prijedlog zaključka delegata Nijaza Musića,

Prijedlog zaključka Kluba delegata bošnjačkog naroda,

Izjašnjenje Vlade FBiH o amandmanima na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu koje su podnijeli: Damir Marjanović (4 amandmana) i Aner Žuljević (1 amandman), delegati u Domu naroda,

 

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu - hitni postupak, broj: 02-11- 2083/20 оd 15.12.2020. godine - (PD – 17. sj. 29.12.2020,DN – 8. sj. 11.1.2021.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 4/21,