AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog finansijskog plana - Budžeta FERK-a za 2021, godinu,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Finansijski plan Budžet FERK-a za 2021.godinu, broj: 02-11-2000/20 od 27.11.2020. godine - (PD – 17. sj. 29.12.2020, DN – 8. sj. 11.1.2021.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 4/21