AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zaključka o utvrđivanju programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2021.-2024.godine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zaključak o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2021 – 2024. godina, broj: 02-28-1960/20 od 16.11.2020. godine - (PD – 18. sj. 2.2. 2021., DN – 14. sj. 23.11.2021), „Službene novine Federacije BiH“, broj 1/22