AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima  – skraćeni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak, broj: 02-02-1953/20 od 10.11.2020. godine - PD – 16. sj. 2.12. 2020, DN - 8. sj. 11.1.2021.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 4/21,