AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o izboru članova u Zajedničku komisiju za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije BiH 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o izboru članova u Zajedničko povjerenstvo za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, (PD – 19. sj. 24.2.2021, DN – 8. sj. 28.1.2021.) Službene novine Federacije BiH“, broj 21/21