AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Rezolucije o prevenciji, smanjenju i suzbijanju COVID -19 u Federaciji BiH – (predlagač: Vibor Handžić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH)

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT