AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Amandmani Rasima Kantarevića i Mirveta Beganovića, 

- Izjašnjenje Vlade FBiH na amandmane

- Amandman Anera Žuljevića

- Izjašnjenje Vlade FBIH na amandman Anera Žuljevića

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest 

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica – skraćeni postupak - (PD usvojio - 23. sj. 25.7.2017. godine, DN- 13. van.sj – 21.9.2017. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 90/17,