AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu - hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu - hitni postupak, broj: 02-02-1542/20 оd 10.9.2020. godine - (PD –14. sj. 14.10. 2020– DN - 8. sj. 11.1.2021.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 4/21,