AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku – skraćeni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Inicijativa udruženja „Vaša prava Bosne i Hercegovine“

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku – skraćeni postupak, broj: 02-02-1418/20 od 29.7.2020. godine - PD – 15. sj. 15.10. 2020, DN - 8. sj. 11.1.2021.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 11/21