AKT/ PREGLEDAČ

lzvještaj o radu i  poslovanju JP „Elektroprivreda HZ HB“, d.d. Mostar za 2019. godinu,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Izvještaj o radu i poslovanju JP „Elektroprivreda HZ HB“, d.d. Mostar za 2019. godinu,  - 27.sj.30.11. 2021.       

 - lzvještaj o radu i poslovanju JP „Elektroprivreda HZ HB“, d.d. Mostar za 2020. godinu, - 27.sj.30.11. 2021. 

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT